free html website templates

Muhasebe Programı

muhasebe yönetimlerinizi sorunsuz ve masrafsız şekilde tek sistem üzerinden kendiniz yönetebilirsiniz. Muhasebe planlarınızı hazırlayarak gelir – gider tablolarınızı takip edebilmeniz, defter dökümlerinizi saklayabilmeniz, şubelerinizi yönetebilmeniz için geliştirilen DİA muhasebe yazılımı sayesinde dışarıdan destek almaya son verebilirsiniz.

Muhasebe Yönetimi

Anlık bakiye görebilme

Masraf merkezleri ile hesap plan takibi

Dövizli muavin alma

Ayrıntılı masraf merkezi takibi

Mali tablo tasarımları

Bilanço, Gelir Tablo, Kar-Zarar tabloların hazırlanması

KDV, muhtasar Beyannameleri hazırlayabilme

BA, BS, kurumlar vergisi, gelir vergisi beyannameleri hazırlayabilme

E-beyanname hazırlayabilme

Defter beyan sistemi entegrasyonu ile kolayca işletme defterinin gönderilmesi

Toplu muhasebeleştirme, anında muhasebeleştirme

Muhasebe bağlantı kodlarının kolayca yapılabilmesi

Güncel mevzuat takibi

Yansıtma fişlerinin oluşturulabilmesi

Defter dökümleri

Döviz bazlı mizan

Hızlı veri girişi

Fiş, yevmiye ve defter numaralama

Personel giriş-çıkış takibi

Aylık puantaj hesaplama

Mesai, ek kazanç, kesinti ve eksik gün takibi

Bildirgeler

Ücret, izin bordroları

E-bildirge

Kıdem-ihbar tazminatı

Sgk.gov.tr entegrasyonu

Demirbaş durum takibi

Aylık ve yıllık amortisman yapılması

Yeniden değerleme

Gelişmiş raporlama

Onaylama

E-mutabakat ile Ba, Bs ve cari mutabakatların gönderilmesi ve takibi

Genel Özellikler – Avantajları

Basit ara yüzü ile istenilen sayıda dönem açma,

Açılan bu dönemlerde entegre veya manuel seçenekleri ile kayıt yapma imkanı

Hesap planında sınırsız alt hesap açma

Mevzuat gereği yapılacak tüm muhasebe işlemlerini yapma

Mizan, gelir tablosu, bilanço ve diğer mali tabloları istediğiniz şekilde tanımlama, bu tanımlara göre çalıştırma ve bunları alındığı tarihte belge olarak kaydetme imkanı

Dönem başında önceki dönem hesap devirlerini kolayca yapabilme

Grup şirketleri ve holdingler için, kurulu sistemler üzerinden muhasebe bilgisi paylaşma, transfer yapma

Tüm beyanname oluşturma ve kaydetme işlemleri

© Copyright 2020 KRONOS Teknoloji- All Rights Reserved